Skip to content

Coach op school

Wat doet een kindercoach op school?

Trajact-kindercoach-dichterbij-jou

Kindercoach op school

Een kindercoach kan de leerkracht ondersteuning bieden door kinderen op zowel individueel als groepsniveau te begeleiden.

Scholen moeten zich tegenwoordig richten op passend onderwijs, waardoor leerkrachten vaker geconfronteerd worden met leer- en gedragsproblemen. De oorzaken hiervoor kunnen onder andere liggen op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden en (faal)angst. Deze oorzaken kunnen naast leer- en gedragsproblemen eveneens uitmonden in pestgedrag, eenzaamheid en verminderde prestaties. Vanwege de hoge werkdruk binnen het onderwijs, zijn leerkrachten in sommige gevallen niet in staat om extra begeleiding te bieden aan de leerlingen die dit nodig hebben.