Skip to content

Traject

Wat doet een kindercoach?

Intake

Het coachingstraject begint met een intakegesprek. Dit 1 uur durende gesprek vindt plaats bij jullie thuis. Tijdens dit gesprek wordt het intake formulier (dat jullie voorafgaand aan het gesprek hebben ingevuld) doorgenomen, wordt de hulpvraag van jouw zoon of dochter geformuleerd en kunnen tips en adviezen gegeven worden. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of we met elkaar in zee kunnen en/of willen gaan en wordt een passend behandelplan opgesteld. Blijkt een kindercoach niet het juiste specialisme te zijn voor het probleem, dan help ik jullie graag met de doorverwijzing naar een ander specialisme binnen mijn netwerk.

Evaluatie

Na 4 coachsessies volgt een evaluatiegesprek met de ouders. Dit 1 uur durende gesprek vindt plaats bij jullie thuis. Tijdens de evaluatie wordt het doorlopen behandelplan besproken en wordt gezamenlijk bepaald of een vervolg nodig en/of gewenst is. Dit om te voorkomen dat het coachtraject langer duurt dan wenselijk.

Coachsessie

Als u akkoord bent gegaan met het behandelplan, start het coachtraject. De 1 uur durende sessies met jouw zoon of dochter vinden plaats in mijn praktijk. Tijdens de coachsessies wordt de hulpvraag aangepakt door middel van ontspanningsoefeningen, creativiteit, spel, opdrachten en tips. Natuurlijk worden behaalde resultaten gevierd.
Naast de coachsessies ben ik 24/7 bereikbaar voor vragen op de momenten dat het even niet lukt.

Een kindercoach kan ook ingezet worden op school.